Jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia sytuacja na rynku zawodowym wyglądała w ten sposób, że dominowały umowy na etat i to w należących do państwa przedsiębiorstwach. Dopiero z początkiem lat dziewięćdziesiątych nastąpiła prywatyzacja wielu przedsiębiorstw i zaczęły na szerszą skalę tworzyć się firmy prywatne. Rozszerzenie horyzontów biznesowych na zachód spowodowało, iż