Jeszcze pod koniec ubiegłego stulecia sytuacja na rynku zawodowym wyglądała w ten sposób, że dominowały umowy na etat i to w należących do państwa przedsiębiorstwach. Dopiero z początkiem lat dziewięćdziesiątych nastąpiła prywatyzacja wielu przedsiębiorstw i zaczęły na szerszą skalę tworzyć się firmy prywatne. Rozszerzenie horyzontów biznesowych na zachód spowodowało, iż na rodzimy rynek bardzo chętnie zaczęły wchodzić także korporacje międzynarodowe które oferują innowacyjne standardy podjęcia pracy. Zrewolucjonizowało to podejście do zatrudnienia. Forma zatrudnienia na etat powoli staje się mniej popularna aniżeli własna działalność gospodarcza lub realizowanie pracy zdalnej jako freelancer. Jakie można wymienić korzyści z tego, iż ktoś jest samo zatrudniony?

Własna działalność gospodarcza – sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma zarazem swoje plusy jak i minusy. Jeżeli wymieniamy pozytywne strony medalu, to przede wszystkim wymienić trzeba wolność i różne możliwości w podejmowaniu decyzji o tym jak dużo się pracuje i o tym kiedy się bierze urlop. Nie ma potrzeby aby za każdym razem pytać przełożonego o zgodę. Jeżeli chodzi o kwestie bardziej uciążliwe, to należy wskazać między innymi zobowiązania podatkowe, jakie trzeba uiszczać niezależnie od tego, czy w danym miesiącu firma przyniosła zysk czy stratę. Konieczne jest więc takie zarządzanie budżetem firmy, aby w każdym momencie mieć chociaż nieduży zapas aktywów finansowych. Wolność jaką daje prowadzenie swojej działalności da się definiować również przez pryzmat dowolnych możliwości rozwoju. W przypadku działalności jednoosobowej, to w ogromnej mierze od zaangażowania i zdolności jej właściciela uzależniony jest sukces przedsięwzięcia. Z reguły bywa tak, że im większe jest zaangażowanie właściciela i jego starania, tym lepsze rezultaty odnosi. Niestety związane jest to również często z poświęcaniem pracy więcej niż standardowe osiem godzin każdego dnia. Dobrze jest zadbać nie tylko o bieżącą działalność ale także o sprawy rozliczeń księgowych czy wizyty w urzędach. Wolność wiąże się w takim przypadku z bardziej wymagającymi zobowiązaniami.

Kto odniesie korzyści z bycia freelancerem
Warto sobie zdawać sprawę z tego, że nie każda osoba posiada odpowiednie zdolności do tego aby na własną rękę prowadzić działalność gospodarczą. Jako freelancer pracować mogą persony niezwykle przedsiębiorcze, które wiedzą czego chcą i konsekwentnie dążą do realizacji obranych celów. W przypadku gdy ktoś z natury jest nieterminowy, ciągle się spóźnia czy żyje w permanentnym braku zorganizowania to raczej nie osiągnie w tym zakresie powodzenia. Wolny strzelec musi posiadać wrodzoną chęć rozwoju i dążenia do perfekcji. takie cechy z pewnością przysporzą mu ogrom korzyści zawodowych i będą powodem tego, że klienci będą rekomendować go pomiędzy sobą.

Branże w jakich spełni się wolny strzelec
Samo zatrudniony może działać w naprawdę wielu obszarach. Coraz więcej przedsiębiorstw woli współpracę w modelu biznesowym. Zamiast tworzyć kolejny etat, wolę one podjąć współpracę z inną firmą jako podwykonawcą. Tyczy się to zarówno branż artystycznych – jak na przykład fotografia czy też stricte technicznych. Często freelancerami zostają informatycy. Nie ma żadnej wątpliwości, iż wybierając pracę na własny rachunek należy zdobyć wcześniej doświadczenie w zawodzie. Przyniesie to korzyści w kolejnych latach zdecydowanie upraszczając prowadzenie działalności gospodarczej na licznych płaszczyznach. Doświadczenie zawodowe da się uzyskać przykładowo podczas praktyk zawodowych lub stażu odbywanego po zakończeniu studiów.